Tag Archives: chuyển hướng lén lút

Xuất hiện lỗ hổng Covert Redirect, bản sao của “Trái tim rỉ máu”

Originally posted on INZEED Business Information & Counsel:
Xuất hiện lỗ hổng Covert Redirect, bản sao của “Trái tim rỉ máu” Một nghiên cứu sinh tại trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) vừa phát hiện một lỗ hổng bảo…

Posted in Computer & Web Technology, Web Technology | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment